October 26, 2021
Europe/Istanbul timezone

Özgeçmiş

Prof. Dr. Hasan MANDAL

1965 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Hasan MANDAL, ilk (Yunusemre), orta (Atatürk) ve lise (Motor Meslek) eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1987 yılında ODTÜ, Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini (Şeref Öğrencisi), 1992’de İngiltere Newcastle Üniversitesi’nden Doktora unvanını aldı. 1992-1994 yıllarında İngiltere Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Alexander Humboldt Bursu ile Almanya Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996’da Doçent, 2001’de Profesör unvanını almıştır. Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın 70’i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 140’ın üzerinde eseri ve ayrıca 6 adet de uluslararası kapsamda patenti bulunmaktadır. Atıf Sayısı 1200, H-index’i 16’dır. Prof. Dr. Hasan MANDAL, arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülmüştür. Kendisi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (AE) üyesidir.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 2011-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012 itibaren de aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.           

Kendisinin geçmişte yönetsel görevlerinin arasında, Küresel Mühendislik Dekanları Konsey Başkanlığı, Uluslararası Mühendislik Eğitimi Dernekleri Federasyonu 1. Başkan Yardımcılığı, Avrupa Seramik Derneği Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Türkiye Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği, ATAP ve GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyelikleri, İnovent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, BOREN Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG), Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Yürütme Kurulu Üyelikleri yer almaktadır.                                                           


Prof. Dr. Hasan MANDAL, 25.03.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır. 1 Nisan 2015 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, 21 Temmuz 2016’da YÖK Başkan Vekilliğine seçilmiştir ve bu görevlerini 12 Ocak 2018 tarihlerine kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Hasan MANDAL, 12 Ocak 2018’den 22 Şubat 2018 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmıştır.

   
22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanı olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atanmış ve 1 Kasım 2018 tarihinde Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 27 Nisan 2019 tarihinde YÖK üyeliğine seçilmiştir.

 

 

M. Mirat SATOĞLU ULAKBİM Müdürü

Mirat Satoğlu TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi adıyla 1996 yılında kurulmuş olup Türkiye kütüphaneleri toplu kataloğu hizmeti, EKUAL koleksiyon geliştirme hizmeti, TR Dizin indeks hizmeti, DergiPark dergi barındırma hizmeti gibi bilgi hizmetleri sunmaktadır.

Mirat Satoğlu’nun yönetiminde TÜBİTAK ULAKBİM TÜBİTAK Açık Bilim Politikası, Aperta Açık Arşivi, Harman Akademik Arşivi gibi birçok açık bilim inisiyatifinde öncü rol oynamıştır.

Mirat Satoğlu Avrupa Araştırma Alanı ve Yenilik Komitesi Açık Bilim ve İnovasyon çalışma grubunda, SCOAP3 Yönetim Kurulunda, EOSC Avrupa Açık Bilim Yönetim Kurulunda ülkemizi temsil etmektedir.

Mirat Satoğlu bilişim alanında profesyonel olarak Uluslararası düzeyde çalışmıştır. Mirat Satoğlu, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans derecesine, Ege üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nden Yüksek lisans derecelerine sahiptir.

 

 

Ebru Soyuyüce Aydın

Başuzman Ebru Soyuyüce Aydın, uzun yıllar Ulusal Veri Tabanlarının (TR Index) geliştirilmesi alanında çalıştı. 2018 yılından beri TÜBİTAK Açık Bilim odak noktası olarak çalışmaktadır. Aperta TÜBİTAK ve Aperta Türkiye Projeleri Koordinatörü ve Araştırma Verileri Yönetimi Eğitim Portalı ile Açık Bilim Portalı sorumlusudur. Aydın, TÜBİTAK Açık Bilim Komitesi üyesi, UNESCO Açık Bilim Ulusal Uzmanı, ERIH PLUS Ulusal Uzmanı, Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) Türkiye Şubesi ve, EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) üyesi, National Points of Reference on Scientific Information" Ulusal Referans Noktasıdır.

 

Dr. Mahur TURAN

2014 yılından itibaren TÜBİTAK’ta sırasıyla Araştırma Destek Programları Başkanlığı ve Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığında görev yapmakta olan H. Mahur Turan, Veteriner Viroloji alanında doktora unvanına sahiptir. 2007-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kadrosuyla akademik araştırmalar ve projelerde yer almış ve çeşitli makaleleri yayımlanmıştır. 2012 yılında Almanya Göttingen Üniversitesi Tıp Fakültesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı teşhisinde yeni bir metot geliştirme üzerine bir projede yer almış ve Biyogüvenlik Seviyesi-3 Laboratuvar çalışma sertifikası almıştır. Yaklaşık 6 yıl süresince ARDEB-Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubunda, sunulan akademik projelerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve sonuçlandırılması süreçlerinde görev almış, öncelikli alanlar çağrılı programlarının çağrı metinlerinin hazırlanmasında aktif rol oynamıştır. 2015 yılından itibaren European Network projesi “Susan-Sürdürülebilir Hayvan Yetiştiriciliği” projesinin ulusal çağrı noktası ve Avrupa Komisyonu’na yönlendirici belge olarak sunulan “Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi” oluşturma iş paketinin katılımcılarındandır. 2019 yılında başlayan diğer bir European Network projesi “ICRAD-Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İş Birliği” projesinin ulusal çağrı noktası, “Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi” oluşturma iş paketinin katılımcısı ve “Değerlendirme” iş paketi lideridir bu kapsamda Avrupa Komisyonuna rapor sunmuştur. 2020 yılı Eylül ayı itibariyle TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı’nda danışman olarak da görev yapmakta olan H. Mahur Turan açık bilim politikasının uygulanması konusunda da çalışmalar yapmaktadır.

 

Doç. Dr. Zehra TAŞKIN

Bilgibilim alanında doçent unvanına sahip olan Zehra Taşkın, Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) ziyaretçi öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bibliyometri, veri görselleştirmesi, araştırma verilerinin yönetimi, bilimsel iletişim ve sosyal ağ analizi gibi konular oluşturmaktadır. Taşkın’ın yüksek lisans tezi atıf dizinlerinde üniversite adreslerinin standardizasyon sorununa makine öğrenmesi temelli bir çözüm önerisi sunmuş, doktora tezi ise tüm atıfların eşit değerde olmadığı hipotezinden hareketle içerik tabanlı bir atıf analizi modeli ortaya koymuştur. Taşkın’ın çalışmaları bilgibilim alanının önemli dergilerinden Scientometrics, Online Information Review ve Library Hi-Tech gibi dergilerde yer bulmuştur. Ayrıca ulusal ve uluslararası literatürde yer alan pek çok çalışmasının yanında popüler bilim dergilerinde bilimsel iletişim üzerine yazdığı yazılar da bulunmaktadır. 2013-2019 yılları arasında Türk Kütüphaneciliği dergisi editörler kurulunda görev yapan Taşkın halen çeşitli bilimsel dergilerin hakem kurullarında görev yapmaktadır. Taşkın ayrıca ulusal ve uluslararası çeşitli projelerde görev almaktadır. Yöneticisi olduğu ve NAWA Poland tarafından desteklenen “İngilizce ve Lehçe için içerik tabanlı atıf analizi sistemi tasarımı” başlıklı proje 2021 yılı Ekim ayı sonuna kadar devam edecektir. Bununla birlikte NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırmalarda bulunmuş, ayrıca TÜBİTAK projelerinde ve Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından desteklenen Herkes için Kütüphane projesinde aktif rol almıştır. Halihazırda TÜBİTAK ULAKBİM’e açık bilim konusundaki çalışmalarında danışmanlık yapmaktadır. Zehra Taşkın hakkında detaylı bilgi için http://zehrataskin.com adresi ziyaret edilebilir.

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Güleda DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmakta olan Güleda Doğan'ın araştırma ve çalışmaları bibliyometri, üniversite sıralamaları, bilimsel iletişim, açık erişim ve araştırma verilerinin yönetimi konularında yoğunlaşmaktadır. Yüksek lisans tezinde Türkiye bilgibilim literatürünün ortak atıf analizine dayalı haritalandırmasını yapmış, doktora tezinde ise akademik odaklı uluslararası üniversite sıralama sistemleri üzerine veriye dayalı eleştirel bir değerlendirme sunmuştur. Çalışma konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik ve popüler bilimsel yayın organlarında yayınları bulunmaktadır. Türk Kütüphaneciliği dergisinde 2009-2012 yıllarında editör yardımcısı, 2013-2019 yıllarında editör olarak çalışan Güleda Doğan, çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve konferanslar için hakemlik yapmaktadır.  Açık erişim politikaları ile ilgili olarak MedOANet ve PASTEUR4OA projelerinde araştırmacı olarak çalışmış olan Doğan, halihazırda açık bilim ve açık erişim konularında Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK ULAKBİM'e danışmanlık yapmaktadır.  Güleda Doğan'ın araştırma ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/guledadogan/ adresini ziyaret edebilirsiniz.