October 24, 2022
Ankara
Europe/Istanbul timezone

Konuşmacılar

Prof. Dr. Hasan MANDAL

1965 yılında Eskişehir'de doğan Prof. Dr. Hasan MANDAL, ilk (Yunusemre), orta (Atatürk) ve lise (Motor Meslek) eğitimini Eskişehir’de tamamladı. 1987 yılında ODTÜ, Metalurji Mühendisliği Bölümü’nden Lisans derecesini (Şeref Öğrencisi), 1992’de İngiltere Newcastle Üniversitesi’nden Doktora unvanını aldı. 1992-1994 yıllarında İngiltere Newcastle Üniversitesinde, 1997-1998 yıllarında da Alexander Humboldt Bursu ile Almanya Karlsruhe Üniversitesinde doktora sonrası araştırmalarda bulundu.

1994 yılında Anadolu Üniversitesi, Seramik Mühendisliği Bölümünde Yardımcı Doçent olarak göreve başladı. 1996’da Doçent, 2001’de Profesör unvanını almıştır. Prof. Dr. Hasan MANDAL’ın 70’i SCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış 140’ın üzerinde eseri ve ayrıca 6 adet de uluslararası kapsamda patenti bulunmaktadır. Atıf Sayısı 1200, H-index’i 16’dır. Prof. Dr. Hasan MANDAL, arasında TÜBİTAK Bilim Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası düzeyde farklı ödüllere layık görülmüştür. Kendisi Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Dünya Seramik Akademisi (WAC) ve Avrupa Akademisi (AE) üyesidir.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 2011-2015 yılları arasında Sabancı Üniversitesinde, Araştırma ve Lisansüstü Politikalar Direktörü, Ocak 2012 itibaren de aynı zamanda Sabancı Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak da görev yapmıştır.           

Kendisinin geçmişte yönetsel görevlerinin arasında, Küresel Mühendislik Dekanları Konsey Başkanlığı, Uluslararası Mühendislik Eğitimi Dernekleri Federasyonu 1. Başkan Yardımcılığı, Avrupa Seramik Derneği Başkanlığı, Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcılığı ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Türkiye Mühendislik Dekanları Konseyi Genel Sekreterliği, ATAP ve GOSB Teknopark Yönetim Kurulu Üyelikleri, İnovent A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği, BOREN Yönetim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK, Teknoloji Transferi Mekanizmaları Destekleme Grubu (TEMEG), Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Yürütme Kurulu Üyelikleri yer almaktadır.                                                        


Prof. Dr. Hasan MANDAL, 25.03.2015 tarihinde YÖK Üyeliğine atanmıştır. 1 Nisan 2015 tarihinde YÖK Yürütme Kurulu Üyesi, 21 Temmuz 2016’da YÖK Başkan Vekilliğine seçilmiştir ve bu görevlerini 12 Ocak 2018 tarihlerine kadar sürdürmüştür. Prof. Dr. Hasan MANDAL, 12 Ocak 2018’den 22 Şubat 2018 tarihine kadar Sabancı Üniversitesi Rektör Vekili olarak görev yapmıştır.

   
22 Şubat 2018 tarihinde TÜBİTAK Başkanı olarak atanmıştır.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 8 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu üyeliğine atanmış ve 1 Kasım 2018 tarihinde Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir.

Prof. Dr. Hasan MANDAL, 27 Nisan 2019 tarihinde YÖK üyeliğine seçilmiştir.

 

 

M. Mirat SATOĞLU ULAKBİM Müdürü

Mirat Satoğlu TÜBİTAK ULAKBİM Enstitü Müdürü olarak görev yapmaktadır. TÜBİTAK ULAKBİM Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi adıyla 1996 yılında kurulmuş olup Türkiye kütüphaneleri toplu kataloğu hizmeti, EKUAL koleksiyon geliştirme hizmeti, TR Dizin indeks hizmeti, DergiPark dergi barındırma hizmeti gibi bilgi hizmetleri sunmaktadır.

Mirat Satoğlu’nun yönetiminde TÜBİTAK ULAKBİM TÜBİTAK Açık Bilim Politikası, Aperta Açık Arşivi, Harman Akademik Arşivi gibi birçok açık bilim inisiyatifinde öncü rol oynamıştır.

Mirat Satoğlu Avrupa Araştırma Alanı ve Yenilik Komitesi Açık Bilim ve İnovasyon çalışma grubunda, SCOAP3 Yönetim Kurulunda, EOSC Avrupa Açık Bilim Yönetim Kurulunda ülkemizi temsil etmektedir. Mehmet Mirat Satoğlu halen GÉANT, EGI ve EuroHPC kurullarında TÜBİTAK ve Türkiye'yi delege olarak temsil etmektedir.

Mirat Satoğlu bilişim alanında profesyonel olarak Uluslararası düzeyde çalışmıştır. Mirat Satoğlu, Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünden lisans derecesine, Ege üniversitesi ve Pennsylvania Üniversitesi’nden Yüksek lisans derecelerine sahiptir.

 

 

Ebru Soyuyüce Aydın

Kıdemli Başuzman Ebru Soyuyüce Aydın, uzun yıllar Ulusal Veri Tabanlarının (TR Index) geliştirilmesi alanında çalıştı. 2018 yılından beri TÜBİTAK Açık Bilim odak noktası olarak çalışmaktadır.  Aperta Türkiye Projesi Koordinatörü  ve Açık Bilim Portalı sorumlusudur. Aydın, TÜBİTAK Açık Bilim Komitesi üyesi, UNESCO Açık Bilim Ulusal Uzmanı,  ERIH PLUS Ulusal Uzmanı, Avrupa Bilim Editörleri Birliği (EASE) Derneği ve EAHIL (European Association for Health Information and Libraries) üyesi, National Points of Reference on Scientific Information" Ulusal Referans Noktası ve EOSC Geleceğin Kullanıcı Grubu üyesidir. 

 

Dr. Mahur TURAN

2014 yılından itibaren TÜBİTAK’ta görev yapmakta olan H. Mahur Turan, Veteriner Viroloji alanında doktora unvanına sahiptir. 2007-2014 yılları arasında Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Araştırma Görevlisi kadrosuyla akademik araştırmalar ve projelerde yer almış ve çeşitli makaleleri yayımlanmıştır. 2012 yılında Almanya Göttingen Üniversitesi Tıp Fakültesinde ziyaretçi araştırmacı olarak bulunmuş, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Hastalığı teşhisinde yeni bir metot geliştirme üzerine bir projede yer almış ve Biyogüvenlik Seviyesi-3 Laboratuvar çalışma sertifikası almıştır. 2015 yılından itibaren European Network projesi “Susan-Sürdürülebilir Hayvan Yetiştiriciliği” projesinin ulusal çağrı noktası ve Avrupa Komisyonu’na yönlendirici belge olarak sunulan “Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi” oluşturma iş paketinin katılımcılarındandır. 2019 yılında başlayan diğer bir European Network projesi “ICRAD-Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları Araştırmaları için Uluslararası İş Birliği” projesinin ulusal çağrı noktası, “Stratejik Araştırma ve Yenilik Gündemi” oluşturma iş paketinin katılımcısı ve “Değerlendirme” iş paketi lideridir bu kapsamda Avrupa Komisyonuna rapor sunmuştur. 2020-2022 yılları arasında Eylül TÜBİTAK Başkan Yardımcılığı’nda danışman olarak da görev yapmış olan H. Mahur Turan, 2022 yılı Haziran ayı itibariyle ARDEB-Sağlık Bilimleri Araştırma Destek Grubu Koordinatörü olarak görevini sürdürmekte ve açık bilim politikasının uygulanması konusunda da çalışmalar yapmaktadır.

 

Doç. Dr. Zehra TAŞKIN

Doç. Dr. Zehra Taşkın, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde öğretim üyesi ve Adam Mickiewicz Üniversitesi Bilimsel İletişim Araştırma Grubunda (Polonya) araştırmacı olarak görev yapmaktadır. Bilimsel iletişim alanında çalışan genç araştırmacıları desteklemek üzere kurulmuş Scholarly Communication Network'ün kurucuları arasında yer alan Taşkın'ın temel araştırma alanlarını araştırma performans değerlendirmeleri, bilimsel iletişim ve açık bilim konuları oluşturmaktadır. Polonya Ulusal Değişim Ajansı NAWA, NASA Astrobiyoloji Enstitüsü ve Tokyo Teknoloji Enstitüsü tarafından fonlanan araştırma projelerinde yönetici ve araştırmacı rolleriyle görev yapan Taşkın'ın yayınları ve bilimsel aktiviteleri ile tüm detaylı bilgilere zehrataskin.com adresinden erişilebilir.

 

 

Dr. Öğretim Üyesi Güleda DOĞAN

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmakta olan Güleda Doğan'ın araştırma ve çalışmaları bibliyometri, üniversite sıralamaları, bilimsel iletişim, açık erişim ve araştırma verilerinin yönetimi konularında yoğunlaşmaktadır. Yüksek lisans tezinde Türkiye bilgibilim literatürünün ortak atıf analizine dayalı haritalandırmasını yapmış, doktora tezinde ise akademik odaklı uluslararası üniversite sıralama sistemleri üzerine veriye dayalı eleştirel bir değerlendirme sunmuştur. Çalışma konuları ile ilgili ulusal ve uluslararası akademik ve popüler bilimsel yayın organlarında yayınları bulunmaktadır. Türk Kütüphaneciliği dergisinde 2009-2012 yıllarında editör yardımcısı, 2013-2019 yıllarında editör olarak çalışan Güleda Doğan, çeşitli ulusal ve uluslararası dergi ve konferanslar için hakemlik yapmaktadır.  Açık erişim politikaları ile ilgili olarak MedOANet ve PASTEUR4OA projelerinde araştırmacı olarak çalışmış olan Doğan, halihazırda açık bilim ve açık erişim konularında Yükseköğretim Kurulu ve TÜBİTAK ULAKBİM'e danışmanlık yapmaktadır.  Güleda Doğan'ın araştırma ve çalışmaları hakkında daha ayrıntılı bilgi için http://www.bby.hacettepe.edu.tr/akademik/guledadogan/ adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Dr. André BRASIL

Speaker bio: André Brasil is a researcher at the Center for Science and Technology Studies (CWTS), Leiden University, where he works on open science, national evaluation systems and diversity in science, especially from the geographical and multilingualism perspective. With a multidisciplinary background, he spent over 15 years working in the Brazilian policy environment, most of that time as one of the coordinators of the country’s evaluation system.

André Brasil, Leiden Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi'nde (CWTS) araştırmacıdır ve burada açık bilim, ulusal değerlendirme sistemleri ve bilimde çeşitlilik, özellikle coğrafi ve çok dillilik perspektifinden çalışmaktadır. Çok disiplinli bir geçmişe sahip olarak, 15 yıldan fazla bir süre Brezilya'nın değerlendirme sisteminin koordinatörlerinden biri olarak çalışmıştır.

 

 

Anca Hienola, FMI, Finland

Anca Hienola holds a PhD in Atmospheric Physics from the University of Helsinki and has over 22 years’ experience in atmospheric sciences and climate change research. Her expertise extends from new particle formation, contact phenomena, organic compounds nucleation to global and regional climate modelling. In the beginning of 2017, out of pure frustration, she got involved in activities involving open data and open access, research infrastructure activities and several projects of European dimensions. Now she is deeply involved in three European OpenScience Cloud (EOSC) projects as co-coordinator in ENVRI-FAIR, as task leader in EOSC-Future and as basic slave in EOSC-Nordic.

 

 

Doç. Dr. Duygu ÇELİK

Duygu Celik is an Advisor to the President of the Scientific and Technological Research Council of Türkiye (TUBİTAK), since 2021. She was a Scientific Officer at the ERC between 2019-2021. She has performed her postdoctoral research in the Physics Department at the University of California, San Diego (UCSD), working on materials exhibiting strongly correlated electron phenomena after completing both her Masters’s and Ph.D. degrees in Condensed Matter Physics at Cukurova University. Her research addresses strongly correlated electron phenomena in a novel transition metal, rare earth, and actinide-based oxides and intermetallic compounds. She works on the development and implementation of TUBİTAK’s Gender Equality Plan. Besides she is a board member of EOSC.

 

Dr. Emrah Akkoyun

2006 yılında TÜBİTAK-ULAKBİM'de göreve başlayan Emrah Akkoyun, yüksek başarılı grid hesaplama, deprem veri merkezi, açık kaynak tabanlı bulut servislerinin sağlanması ve veri yönetimi gibi birçok ulusal ve uluslararası projede görev almıştır. Worldwide LHC Computing Grid (WLCG) projesi kapsamında yüksek enerji fiziği verileri ile Türkiye Deprem Veri Merkezi (TDVM) projesi kapsamında büyük ölçekli sismik verilerin yönetiminde, işlenmesinde ve araştırmacıya sunulmasında çalışmıştır. Mühendislik çalışmalarının yanında akademik çalışmalarına da devam eden Emrah Akkoyun, makine öğrenmesi, medikal görüntülerin analizi ve risk modelleme alanlarında çalışarak ODTÜ Enformatik Enstitüsü'nden doktor unvanını almaya hak kazanmıştır. Michigan State, Cardiovascular Mechanic Tissue Laboratuvarı'na iki kez burs kazanarak davet edilmiş, makine öğrenmesi yöntemleri ile risk modelleme üzerine multidisipliner yayınlar yapmıştır. EUDAT ve PRACE tarafından düzenlenen yüksek başarımlı hesaplama ve bilimsel verilerin hayat döngüsü yönetimi üzerine eğitimler almıştır. TÜBİTAK ULAKBİM'de Başuzman Araştırmacı olarak çalışmakta olan Dr. Emrah Akkoyun, Sabancı Üniversitesi'nde nadir hastalık tanısında yanlış anlam mutasyon etkisi tahmini üzerine doktora sonrası araştırmacı olarak çalışmalarını sürdürmektedir.